Billboardy – druk, oklejanie

Billboardy – druk, oklejanie

Druk plakatów od 1 sztuki, wyklejanie tablic billboardowych.

Druk na papierze typu blueback oraz klejenie na tablicach reklamowych.